Wiadomości http://bip.mops.dukla.pl/ pl-PL Zaproszenie do złożenia oferty na zadania pn. „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla” Fri, 26 Nov 2021 14:14:09 +0100 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych Fri, 26 Nov 2021 14:09:39 +0100 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-37 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w tym (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Dukla.... Zarządzenie Nr 3/2021 Thu, 13 May 2021 07:30:20 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-54 ... Zarządzenie Nr 2/2021 Thu, 13 May 2021 07:27:20 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-54 ... Zarządzenie Nr 1/2021 Thu, 13 May 2021 07:25:04 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-54 ... Regulamin organizacyjny Thu, 13 May 2021 07:21:21 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli Tue, 30 Mar 2021 09:43:52 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-52 ... Zaproszenie do złożenia oferty na zadania pn. „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla” Wed, 25 Nov 2020 09:19:47 +0100 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Zarządzenie Nr 6/20 Wed, 07 Oct 2020 12:41:26 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Zarządzenie Nr 5/20 Wed, 07 Oct 2020 12:39:34 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Zarządzenie Nr 4/20 Wed, 07 Oct 2020 11:51:20 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Zarządzenie Nr 3/20 Mon, 22 Jun 2020 11:36:26 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Zarządzenie Nr 2/20 Tue, 02 Jun 2020 14:48:19 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Zarządzenie Nr 1/20 Tue, 02 Jun 2020 14:45:36 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Zarządzenie Nr 9/19 Tue, 02 Jun 2020 14:34:10 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zarządzenie Nr 8/19 Mon, 01 Jun 2020 14:38:32 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zarządzenie Nr 7/19 Mon, 01 Jun 2020 14:35:29 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zarządzenie Nr 5/19 Mon, 01 Jun 2020 14:34:11 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zarządzenie Nr 4/19 Mon, 01 Jun 2020 14:30:27 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zarządzenie Nr 3/19 Mon, 01 Jun 2020 14:26:39 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zarządzenie Nr 2/19 Mon, 01 Jun 2020 14:23:39 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ... Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Dukla” Tue, 17 Dec 2019 14:55:32 +0100 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... MOPS.4211.10.2019 „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego” Tue, 19 Nov 2019 14:33:30 +0100 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Dukla. Fri, 15 Nov 2019 14:17:56 +0100 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Zarządzenie Nr 1/19 Tue, 07 May 2019 13:54:38 +0200 http://bip.mops.dukla.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-46 ...